select * from gruzja_place where id = 15
TUSZETIA

Lokalizacja

Obok Chewsuretii najbardziej tajemniczy i nieodkryty region Gruzji. Położony jest na północnym-wschodzie kraju i sąsiaduje od południa z winnym regionem Kachetią, a od północy z Dagestanem i Czeczenią – republikami rosyjskimi. Jest to region górski, położony w paśmie Wielkiego Kaukazu i umieszczony na wysokości od 3000 do 4500 m. n. p. m.  Tuszetia zajmuje powierzchnię niemal 900 km2. Najwyższy szczyt Tuszetii to Tebulo wysokości 4492 m. n. p. m.

TUSZETIA

Tuszetia to niemal 900 km2 przestrzeni, która zachwyca swoim pięknem. Został tu utworzony Rezerwat Narodowy, który ma na celu ochronę przyrody i dziedzictwa historycznego. Na wzgórzach górują wsie-twierdze, które są autentycznymi pomnikami historii. Mówi się, że nawet po pierwszej wizycie w Gruzji, odczuwa się nostalgię za tym krajem. To samo można powiedzieć o Tuszetii.

Informacje ogólne

Tuszetia była i nadal pozostaje regionem trudno dostępnym, ze względu na położenie w wysokich górach. To właśnie czynniki geograficzne zapewniły mieszkańcom tych terenów niezależność od gruzińskich feudałów i skuteczną ochronę przed inwazją wrogich wojsk. Ze względu na tak dużą izolację, chrześcijaństwo które stało się religia państwową Gruzji już w IV wieku, do Tuszetii dotarło dopiero w IX wieku. Jeżeli chodzi o zwyczaje religijne, to tak jak w Chewsuretii, mieszkańcy Tuszetii dalej praktykują pewne zwyczaje pogańskie, a elementy idolatrii są dosyć często spotykane. W Tuszetii (tak jak w Swanetii i Chewsuretii) stałym elementem krajobrazu są kamienne wieże, budowane obok domostw. Są to średniowieczne wieże obronno-mieszkalne, które służyły za schronienie podczas ataku na wieś. Choć Tuszetia wolna była od najazdów Turków czy Persów, którzy zalewali centralną Gruzję, to nie była regionem spokojnym. Kamienne wieże powstawały, by bronić mieszkańców przez atakami wojowników przybywających z Północnego Kaukazu (np. z dzisiejszej Czeczenii czy Dagestanu) czy też przed krwawą zemstą rodową, która obowiązywała na tym terenie jeszcze w XX wieku. W ten sposób wsie, które składały się z kilkunastu domostw, z których każde posiadało własną wieżę obronną, stawały się twierdzami, broniącymi swych mieszkańców.
Tuszetia jest mało zaludnionym terenem. Dziś w tym górskim regionie jest ponad 50 opuszczonych wiosek z pozostałościami murów i wieży, które będą często spotykane podczas podróży do Tuszetii. Ludność opuszcza te tereny ze względu na bardzo trudne warunki życia, a ci którzy pozostali i tak jesienią udają się do sąsiedniej Kachetii, by tam przeczekać zimę. Tuszetia zimą jest odcięta od świata przez śnieg zalegający na przełęczy Abano, położonej na wysokości 2850 m. n. p. m. Takie sezonowe migracje ludności zaczęły się już w XIX wieku, kiedy to pasterze schodzili ze swoimi stadami owiec z gór do Kachetii na czas zimy. Od tego czasu mieszkańcy coraz częściej zaczęli opuszczać górzyste regiony Tuszetii na rzecz bardziej przyjaznej ludziom Kachetii.
 

Turystyka

Tuszetia to raj dla prawdziwych podróżników, którzy kochają naturę. Tutejsze góry, choć wysokie, ze względu na charakterystyczną rzeźbę są zachęcające nie tylko dla profesjonalistów z odpowiednim sprzętem. Tutaj najważniejsza jest fascynacja górami, dobra kondycja, dobre mapy lub przewodnik i można rozpocząć wędrówkę po tych zachwycających terenach. Bardzo dobrym pomysłem jest kilkudniowa wędrówka z Tuszetii do Chewsuretii (trasa Omalo – Szatili), która dalje szansę podziwiania dziewiczych terenów Kaukazu Wilekiego. W zależności od długości planowanej trasy należy zaopatrzyć się w namiot, ciepłe ubrania oraz odpowiednią ilość wody i jedzenia.

Informacje praktyczne

Wyprawę do Tuszetii należy planować w miesiącach letnich – od czerwca do początku października. Po tym okresie droga prowadząca do Omalo będzie przykryta grubą warstwą śniegu. Ważne jest również by podróż do Tuszetii zaplanować tak, by dotrzeć do celu przed zmrokiem. Droga jest wąska i bywa wystarczająco ryzykowna w ciągu dnia, dlatego lepiej nie przemieszać jej nocą. Na przejazd z Tbilisi do Omalo potrzeba ok. 7 godzin. Należy pamiętać i mieć na uwadze, że w Tuszetii, według ich zwyczajów, wieprzowina jest zakazana.

Ciekawe miejsca/zabytki

Dartlo

Omalo

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus