select * from gruzja_place where id = 34
Tbilisi - MOST POKOJU

Poka?? Tbilisi - Most Pokoju na wi?kszej mapie

Tbilisi - MOST POKOJU

Informacje ogólne

Most znajduj?cy si? w centrum miasta, nad rzek? Mtkwari o d??ugo??ci 150 metrów, który ???czy Stare Miasto z dzielnic? Awlabari. Most zosta?? zaprojektowany przez w??oskiego architekta i oddany do u??ytku w 2010 roku. Bardzo nowoczesna, stalowo-szklana konstrukcja budzi??a i nadal budzi wiele kontrowersji, jednak na sta??e wpisa??a si? ju?? w obraz Tbilisi – szczególnie nocnego Tbilisi, kiedy zachwyca swym o??wietleniem. Most Pokoju przez sceptyków nazywany jest „podpask?”. Most jest cz?stym miejscem spotka?? czy te?? obiektem wykorzystywanym przy robieniu ??lubnych zdj??.

Informacje praktyczne

Przechodz?c mostem ze Starego Miasta wychodzimy do Parku Europejskiego, znajduj?cego si? u stóp Pa??acu Prezydenckiego. W Parku Europejskim znajduje si? stacja kolejki linowej, która po zap??aceniu 1 lari, zawiezie nas na wzgórze, gdzie znajduje si? Matka Gruzji i twierdza Narikala.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus