select * from gruzja_place where id = 37
Tbilisi - SYNAGOGA

Poka?? Synagoga na wi?kszej mapie

Tbilisi - SYNAGOGA

Informacje ogólne

Nazywana Wielk? Synagog? mie??ci si? w samym centrum miasta. Ze wzgl?du na to, ??e ??ydzi od dawna do??? licznie przebywali na terenie Gruzji, w kraju jest stosunkowo du??o synagog. W Tbilisi znajduje si? w??a??nie Wielka Synagoga, pochodz?ca z 1910 roku, a bardzo niedaleko mie??ci si? druga, równie?? funkcjonuj?ca, synagoga. Jest równie?? trzecia ??wi?tynia przy ulicy Katolikosa Antona, w której obecnie znajduje si? Muzeum Historyczno-Etnograficzne Gruzi??skich ??ydów.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus