select * from gruzja_place where id = 38
Tbilisi - MECZET

Poka?? Tbilisi - Meczet na wi?kszej mapie

Tbilisi - MECZET

Informacje ogólne

Tbilisi od samego pocz?tku istnienia, czyli od V wieku by??a naje??d??ana, przez co pozostawa??a pod wp??ywami islamu. Niektóre ??ród??a historyczne mówi?, ??e meczet w Tbilisi istnia?? ju?? w VIII wieku. Ten który mo??emy zobaczy? dzisiaj znajduje si? w centrum miasta, w dzielnicy Abanotubani, gdzie znajduj? si? s??ynne ??a??nie siarkowe. Meczet ten zosta?? zbudowany w 2 po??owie XVII wieku i do dzi?? funkcjonuje, jako miejsc do modlitwy zarówno dla szyitów i sunnitów.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus