select * from gruzja_place where id = 39
Tbilisi - KARTLIS DEDA

Poka?? Kartlis Deda na wi?kszej mapie

Tbilisi - KARTLIS DEDA

Informacje ogólne

Kartlis Deda czyli Matka Gruzja to symbol Tbilisi i Gruzinów, który widoczny jest z wielu punktów w mie??cie. Pomnik znajduje si? na tym samym wzgórzu, co twierdza Narikala, wykonany jest z aluminium i mierzy 20 metrów. Kartlis Deda ma charakteryzowa? charakter Gruzinów i samego miasta: Matka Gruzja w prawej r?ce trzyma puchar z winem, którym wita przybywaj?cych przyjació??, w lewej za?? miecz, którego jest gotowa u??y?, gdy kto?? o??mieli si? podnie??? r?k? na jej mieszka??ców.

Informacje praktyczne
Na wzgórze, na którym znajduje si? pomnik Matki Gruzji mo??na dojecha? kolejk? liniow?, której stacja znajduje si? w Parku Europejskim, a przejazd kosztuje 1 lari w jedn? stron? (mo??na u??ywa? karty metra). Ze wzgórza rozpo??ciera si? pi?kna panorama miasta.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus