select * from gruzja_place where id = 43
BATUMI - nowoczesne miasto

Poka?? Batumi na wi?kszej mapie

BATUMI - nowoczesne miasto

Ciekawe miejsca/zabytki

WIE??A ALFABETU GRUZI??SKIEGO
Adres: Park Cudów

Gruzi??ski alfabet, jeden z 14 istniej?cych na ??wicie, jest unikalny. Gruzini s? bardzo przywi?zani do swojego alfabetu, jako wyrazu w??asnej to??samo??ci narodowej i pewnego rodzaju sztuki. Na 130 metrowej konstrukcji, przypominaj?cej struktur? DNA, wyt??oczono 33 gruzi??skie litery. Autorem projektu jest hiszpa??ski architekt Alberto Domingo Cabo.

 

 

 

WIE??A W BATUMI – CENTRUM BIZNESOWE
Adres: ul. Ninoshvili 2

Wie??a – jedna z najbardziej charakterystycznych budowli w Batumi zosta??a otwarta w 2012 roku. Obecnie jest najwy??szym budynkiem w mie??cie  - 188m. Wie??a sk??ada si? z 35 kondygnacji a z najwy??szej rozci?ga si? najpi?kniejszy widok na ca??e miasto Batumi.

 

 

HOTEL RADISSON BLU
Adres: ul. Ninoshvili 1
www: http://radissonblu.com/hotel-batumi

Budynek hotelu Radisson Blu w Batumi zosta?? wzniesiony w 2011 roku na podstawie projektu w??oskiego architekta Michele De Lucchi. Budynek ze szklan? fasad? reprezentuje to co nowoczesne w Batumi. Dodatkowo lokalizacja hotelu – tu?? przy pla??y czyni z niego wymarzone miejsce na urlop lub spotkania boznesowe.

 

 

HOTEL SHERATON
Adres: ul. Rustaveli 28
www: http://sheratonbatumi.com

110 metrowy budynek hotelu Sheraton by?? pierwszym w tym regionie hotelem wysokiej klasy. Do tej pory w znacznym stopniu przyczynia si? do rozwoju turystyki w Ad??arii.

 

 

 

 

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus