select * from gruzja_place where id = 58
Kazbegi - CMINDA SAMEBA

Poka?? Kazbegi - Cminda Sameba na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Cerkiew po??o??ona nad miastem Stepancminda i nad wiosk? Gergeti na wysoko??ci 2170 m. n. p. m. Od Stepancmindy (nazwa powszechnie u??ywana to Kazbegi) do ??wi?tyni prowadzi w?ska, górska droga o d??ugo??ci ok. 7 km.

Kazbegi - CMINDA SAMEBA

Cminda Sameba robi piorunuj?ce wra??enie na odwiedzaj?cych. Przepi?knie po??o??ona ??wi?tynia na tle majestatycznych gór Kaukazu Wielkiego. B?d?c na placu przed cerkwi? i patrz?c w dó?? widzimy miejscowo??? Kazbegi, po??o??on? w górskiej dolinie. Patrz?c w stron? przeciwn?, przy dobrych warunkach przed oczami ukazuje si? nam góra Kazbek – wygas??y wulkan o wysoko??ci 5047 m. n. p. m.

Informacje ogólne

Cminda Sameba to cerkiew pod wezwaniem Trójcy ??wi?tej (gruz. Cminda Sameba to Trójca ??wi?ta), która zosta??a zbudowana w??ród gór Kaukazu w XIV wieku. Po??o??ona jest na wysokim wzgórzu nad miejscowo??ci? Kabegi i u podnó??y góry Kazbek (5047 m. n. p. m.). W ??wi?tyni Cminda Sameba, w czasach najazdów na Tbilisi, przechowywano cenne dla narodu gruzi??skiego relikwie, m.in. krzy?? ??w. Nino. 

Informacje praktyczne

Przed wej??ciem do cerkwi kobiety powinny za??o??y? specjalnie przygotowane suknie i nakry? g??ow?.
Cminda Sameba jest cz?stym celem turystów odwiedzaj?cych Gruzj?, ale najcz???ciej stanowi pocz?tek w?drówki na szczyt Kazbeku lub do prze???czy Gergeti (wys. 2950 m. n. p. m.). Z miasteczka Kazbegi pod cerkiew mo??na podej??? pieszo, ok. 2 godzin marszu lub wynaj?? samochód, który podwiezie nas na gór? w 30 minut. Osoby, które planuj? zdobycie Kazbeku bez problemu znajd? w centrum przewodnika, który b?dzie im towarzyszy??. Na taka wypraw? trzeba sobie zarezerwowa? ok. 5 dni. Natomiast w?drówka spod Cmindy Sameby pod lodowiec w zale??no??ci od tempa marszu wynosi 1,5 – 3 godzin. Trasa w duzym stopniu jest widoczna, ale niestety nie ma oznaczonego szlaku.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus