select * from gruzja_place where id = 60
MCCHETA

Poka?? Mccheta na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Mccheta - znajduje si? w rejonie Mccheta – Mtianetia w odleg??o??ci ok. 30 km od Tbilisi. 

MCCHETA

By??a stolica Gruzji, po??o??ona nad uj??ciem rzeki Aragwi do rzeki Mtkwari. Mccheta by??? stolic? Gruzji od III w. p. n. e. do VI wieku, kiedy zosta??a ona przeniesiona do Tbilisi. W okresie, kiedy miasto pe??ni??o funkcj? stolicy kraju, swoj? siedzib? mieli tutaj królowie gruzi??scy, w tym król Miriam, który w IV wieku przyj??? chrze??cija??stwo jako religi? pa??stwow?. Mccheta by??a wi?c nie tylko g??ównym o??rodkiem administracyjnym, ale te?? religijnym, co ma swoje odzwierciedlenie w budowlach sakralnych, jakie si? znajduj? do dzi?? w mie??cie. Mccheta wraz ze swoimi zabytkami zosta??a wpisana na list? ??wiatowego dziedzictwa UNESCO.

Ciekawe miejsca/zabytki

 

Sweti Cchoweli

Samtawro

D??wari

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus