select * from gruzja_place where id = 62
Mcchceta - SAMTAWRO

Poka?? Mccheta - Samtavro na wi?kszej mapie

Mcchceta - SAMTAWRO

W sk??ad kompleksu Samtawro wchodzi cerkiew oraz ??e??ski monastyr, którego mniszki opiekuj? si? obiektem. ??wi?tynia powsta??a w IV wieku na polecenie króla Miriam, a w XI wieku kompleks zosta?? rozbudowany.  Na prawo od g??ównej bramy znajduje si? ma??a cerkiew pod wezwaniem ??w. Nino, na pami?tk? tego, ??e to ona przynios??a wiar? na te tereny. W g??ównej cerkwi znajduj? si? grobowce ??wi?tej królewskiej pary: Nano i Miriana, którzy przyj?li chrze??cija??stwo jako religi? pa??stwow?.

Informacje praktyczne

M???czy??ni i kobiety musz? by? ubrani przyzwoicie, a wi?c panowie raczej powinni mie? d??ugie spodnie, panie nogi zakryte przynajmniej do kolan i oczywi??cie zakryte g??owy. W razie potrzeby chustk? na g??ow? mo??na kupi? w sklepiku z dewocjonaliami przy wej??ciu do cerkwi.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus