Muzyka/Pieśni gruzińskie

Gruzińskie pieśni są perłami ustnego niematerialnego dziedzictwa Gruzji

W świecie można odnaleźć niewiele krajów, które odznaczają się tak wysokorozwiniętą kulturą chóralną, jak Gruzja. Narodowa odrębność Gruzinów w pełnej mierze pojawiła się w wielogłosowej pieśni chóralnej. Swoimi korzeniami wielogłosowe (polifoniczne) pieśni sięgają V wieku. Początkowo pieśni te funkcjonowały jako muzyka ludowa, ale po przyjęciu chrześcijaństwa przyjęły również status muzyki cerkiewnej.  
Gruzińska pieśń polifoniczna charakteryzuje się szczególną techniką głosową - śpiewu na trzy głosy. Zazwyczaj w Gruzji śpiewają mężczyźni. Podobnie jak w rosyjskim folklorze - pieśni gruzińskie można podzielić na: pieśni śpiewane przy pracy, pieśni rytualne i biesiadne, a także muzykę do tańca.