Wino

Wino mia??o ogromne znaczenie dla Gruzji. Zgodnie z legend? patronka Gruzji - ??wi?ta Nino, która przyby??a tutaj z Kapadocji, nios??a krzy??, który sama splot??a z ga???zek winnej latoro??li i swoich w??osów. Równie?? w IX wieku znana Akademia Ikalto, w której kszta??ci?? si? poeta Szota Rustaweli, prowadzi??a zaj?cia po??wi?cone uprawie winoro??li i prdukcji wina. Poni??ej przedstawiamy spis najbardziej cenionych gatunków win gruzi??skich, popularnych tak w samej Gruzji, jak i poza jej granicami.

Cinandali - szczególne bia??e wino, duma gruzi??skich producentów, koloru jasno-s??omianego, z przepi?knym owocowym bukietem, o mi?kkim, wytrawnym smaku. Produkowane od 1886 roku.

Akhasheni - najlepsze czerwone pó??s??odkie wino o silnym, przyjemnym aromacie, o intensywnej ciemno-granatowej barwie i rzadko spotykanej harmonii walorów smakowych z dodatkiem czekoladowych tonów. Produkowane od 1958 roku.

Kindzmarauli - wysokiej jako??ci czerwone pó??s??odkie wino o intensywnej barwie przejrza??ej wi??ni, o wyszukanym bukiecie i delikatnym, harmonijnym, aksamitnym smaku. Jedno z najbardziej znanych win Kachetii. Produkowane od 1942 roku.

Saperawi - czerwone wino, posiada intensyw?, g???bok? ciemno-granatow? barw?, osobliwy, harmonijny smak, przyjemn? cierpko??? oraz bogaty bukiet. Produkowane od 1886 roku.

Tbilisuri - bia??e wino pó??wytrawne. Koloru jasno s??omianego, harmonijne po???czenie naturalnej s??odyczy, kwaskowato??ci i aromatu winogrona przydaj? smakowi tego wina ??wie??o??ci i mi?kko??ci.

Kakheti - naturalne bia??e wytrawne wino, wytwarzane w Gruzji od 1948 roku. Wino barwy z??ocisto-burszytowej, o specyficznym owocowym aromacie.

Ereti - naturalne bia??e wytrawne wino, koloru jasno s??omianego, aromat z tonami owocowymi, smak ??wie??y i harmonijny.

Alaza??ska dolina (bia??e) - bia??e pó??s??odkie wino, charakteryzuje si? s??omian? barw?, wysokogatunkowym aromatem, mi?kkim, ??wie??ym, harmonijnym smakiem.

Alza??ska dolina (czerwone) - czerwone pó??s??odkie wino o przyjemnym swie??ym bukiecie i aksamitnym, harmonijnym smaku. Produkowane od 1977 roku.

Napareuli - czerwone wino wytrawne o kolorze ciemno granatowym. Posiada delikatny i harmonijny smak oraz bogaty zrównowa??ony bukiet z tonami ??liwki w tle.

Mukuzani - jedno z najlepszych wytrawnych czerwonych win, ciemno granatowej barwy, z mocno zaznaczonym owocowym aromatem i zró??nicowanym bukietem. Posiada mi?kki, aksamitny smak i pozostawia harmonijny przepi?kny posmak. Produkowane od 1888 roku. 

Khvanchkara - per??a w??ród naturalnych pó??s??odkich win, duma gruzi??skich producentów, wielokrotny zwyci?zca mi?dzynarodowych konkursów. Wino o elegenckiej barwie ciemnego rubinu, o silnie rozwini?tym bukiecie i aromacie oraz harmonijnym aksamitnym smaku z tonami malin w tle.